V kvetnu prevazi…

7.-8.5. – Iva a Mirek Vachkovi
14.-15.5. – Antonin Hrubes
21.-22.5. – Radim Rybacek
28.-29.5. – Liba Vosatkova