I Pamětní síň Oty Pavla funguje

Na Zelený čtvrtek se podařilo umístit do výšin pod střechu polorozpadlou převoznickou loď a pojistit ji lanem. Děkujeme silným mužům – Jirkovi Vosátkovi, Mírovi Truxovi, Ondrovi Heroutovi a Honzovi Raichovi! Zároveň tito siláci rozvěsili tabule s fotografiemi, popisky a citáty po obvodu místnosti.

Během velikonočních svátků ve volných chvilkách mezi převážením (hlavně zvečera) byly doplněny visící artefakty a rybí trofeje. Když vzhlédnete ke stropu, uvidíte je. Po štaflích nahoru a dolů lezla Iva.

Na Bílou sobotu zvečera přijeli Zdeněk Turek, Míla Král a Mirek Vachek a společně připevnili středovou tabuli na nové trámy. Akuvrtačka jen zpívala.

To, co zatím chybí, je busta Oty Pavla, jejíž podstavec je třeba spojit se středovou tabulí, aby nemohlo dojít k pádu a jejímu zničení. Též jsme nemohli nainstalovat obrazovku s fotkami z filmů a s první expozicí, neboť nejsou dosud připraveny zásuvky k zapojení světel a napájení obrazovky. Vymysleli jsme alespoň nouzové osvětlení v podobě dvou lamp zapojených do jediné zásuvky, která zatím na místě je. Proto prosíme návštěvníky o shovívavost, pracuje se na tom.

Ale od velikonoční neděle už je možné expozici navštívit…

17 dubna, 2022