Rezervace U Eremita

Rezervace U Eremita byla zřízena v roce 1984. Na asi kilometrové trase je 35 kovových označníků s čísly, upozorňujích na stromy a vzácné rostliny. V rezervaci se vyskytuje na 1000 kusů vzácného tisu červeného. Stezka je  pravidelně udržovaná a místy zpevněná kulatinami a dřevěnými můstky. Pro svou náročnost a členitost je vhodná jen pro pěší. Průvodce po trase lze získat na Správě CHKO Křivoklátsko ve Zbečně a v informačním středisku v Budech na Křivoklátě.

10. Rezervace U Eremita

Začátek stezky U Eremita

Ze stezky je dobře vidět kempy Višňová (a také následky minulých povodní v meandru řeky).

Začátek ve směru od Roztok je naproti totemu v Údolí hříchu. Stačí jen překročit potok Klučná a začátek stezky je chodci přímo nad hlavou. Stezka vyústí na polní cestě, která vede několik set metrů rovně a pak se rozděluje – doleva vede do obce Branov, vpravo pak do kempu Branov a odtud podél řeky k přívozu v Luhu.