Vyhlídka Zpropadený zámek

(jinak také Propadený zámek, Propadlý zámek)

Nachází se 5 km západně od obce Branov na vysokém ostrohu nad řekou Berounkou, proti nezabudické chatařské kolonii.

9. Vyhlidka U Propadeneho zamku

Jde o terénní útvar, na němž nejsou zachovány zbytky žádné stavby. Terénní profil připomíná zbytky valů s příkopy obklopujícími vyvýšený prostor porostlý smíšený lesem.

Historické prameny o Zpropadeném zámku nejsou známy. V roce 1930  však Antonín Cechner v popisu památek rakovnického okresu uvádí, že v lese v této lokalitě jsou „sporé stopy sklepů“. V roce 1937  regionalista Jan Renner píše o „patrných sledech někdy opevněného místa“. Historikové F.A. Heber, A. Sedláček, A. Cechner a J. Renner uvádějí, že tu stávala středověká tvrz, která sloužila k ochraně obchodní cesty. Další respektovaný historik, Václav Kočka, existenci tvrze popírá. Předpokládá spíše existenci tzv. Blockhausu – pevného srubu s hláskami, který měl střežit cestu mezi Křivoklátem a Týřovem. V okolí Křivoklátu je několik takových hlásek prokázáno.

Další možností je teorie, že v lokalitě Zpropadený zámek byla v době laténské (zhruba páté století př.n.l. až počátek našeho letopočtu, období spojené s Kelty) obchodní stanice. Vznik  této teorie souvisí s nálezem laténského hrobu poblíž. Nálezy z něj (železný meč, dva nože, štítová puklice a kování štítu) byly předány Národnímu muzeu v Praze.

Informace jsou převzaty z knihy Bednařík, Tomáš, Historické památky Rakovnicka, Raport, Rakovník 1997, str. 47.

 Místo samo je opředenou řadou místních pověstí, v nichž vystupují obři, studna plná lidských kostí, loupeživí rytíři a poklad. Nejživější z těchto pověstí je dosud vyprávění o tom, že vždy o půlnoci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek se na Zpropadeném zámku otevře zem a vydá statečným mužům poklad.

Ještě v nedávném čase bylo zvykem, že luhovští muži se posilnili v hostinci, vzali s sebou krumpáče a lopaty, vystoupili ke Zpropadenému zámku a cestou zpět se zastavili v převoznickém domku, aby nabrali síly na cestu do svých domovů a zbavili se strachu z cesty lesem. Nikdy nic nenašli. Tento místní zvyk zanikl s úmrtím převozníka Zdeňka Veselého.

Zkuste se na Zpropadený zámek někdy vypravit – kdo ví?