Historie přívozu v Luhu

Nejstarší zmínka o převážení pře řeku Berounku je v soupisu povinností manů křivoklátských z roku 1552, ale netýká se Luhu, nýbrž daleko starších Roztok. V robotných povinnostech Roztok je mimo jiné uvedeno: “ Nade vsí v Rybářích jsou dva převozníci, kteří mají posly, psy a tenata k hradu zdarma převoziti. Také jsou povinni hrad rybami zásobiti.“ (Kočka, V., Dějiny Rakovnicka, str. 116). Ves Branov dodávala 4 vrátné ke hradu, tři střelce na lovy a hlídky a 2 posly. Osada Luh tu zmíněna není, ještě neexistovala. Nezabudičtí obstarávali prostřednictvím 2 pekařů na Křivoklátě  pečení chleba a posílali také jednoho střelce.

Kdy přesně přívoz v Luhu pod Branovem vznikl, nemůžeme přesně určit. Prvním známým obyvatelem domku nejblíže k řece Berounce byl  uhlíř Kryštof Kytner, který je doložen k roku 1651. Nevíme ovšem, zda byl také převozníkem. Druhým chalupníkem v Luhu byl Matěj Bíca. Celkem tu žilo 6 obyvatel. (Kočka, V., Dějiny Rakovnicka, str. 158).

Osada Luh se zřejmě rychle rozšiřovala a podél toku Štuleckého potoka vznikaly další uhlířské chalupy. Na protějším břehu vedla stará zemská stezka, po níž bylo možno dojet až do Prahy, ale hlavně na hrad Křivoklát, který byl správním centrem celé oblasti. Brzy asi také vznikl přívoz, který zajišťoval přepravu na druhou stranu řeky (v Nezabudicích byl např. také nejbližší kostel, na luhovském břehu byl kostel dostupný až v Roztokách).

Dalším známým obyvatelem, tentokrát už uvedeným jako převozníkem, byl Donda, doložen v roce 1872, kdy jeho domek strhla velká povodeň Štuleckého potoka. Brzy byl ale domek zřejmě vystavěn znovu.

Nepřetržité převážení je zmíněno ale až později, od počátku dvacátého století.V letech 1900 – 1916 byl převozníkem Václav Prošek, budoucí tchán převozníka Karla Proška, známého z povídek Oty Pavla. Převozníci se střídali až do roku 1984, kdy byl přívoz uzavřen.

Dobrovolnická éra přívozu začíná v roce 1986, kdy začala rekonstrukce opuštěného  obecního přívozu na Pamětní síň Oty Pavla. Do roku 1995 zajišťoval převážení turistů Ivo Brůžek, v letech 1995 – 2001 pak Zdeněk Veselý, od roku 2001 je garantem fungování Pamětní síně a přívozu Oty Pavla Líba Vosátková.