Pamětní síň Oty Pavla

Vznik Pamětní síně Oty Pavla v Luhu pod Branovem v obecním domku (č.13), který po řadu let sloužil převozníkům, je spojen se skupinou nadšenců kolem Iva Brůžka z Rakovníka. Ti ve druhé polovině osmdesátých let získali podporu obecního úřadu  (dříve MNV) Branov, okresního úřadu Rakovník (dříve ONV) a podniku TOS Rakovník a začali s rekonstrukcí budovy. Ve svém volném čase započali novodobou historii přívozu.

První etapa rekonstrukce proběhla v letech 1986 – 1988, kdy byla vyměněna střecha, opraveny stropy, vyměněna okna a opraveny podlahy a došlo také na úpravu příček. Původní dvě místnosti byly proměněny v prostor pro pamětní síň a zázemí pro převozníky, sestávající z miniaturní kuchyňky a obytné místnosti. V červnu 1988, u příležitosti 15. výročí úmrtí Oty Pavla, byla první fáze rekonstrukce dokončena. Již od počátku rekonstrukce příležitostně fungoval přívoz.

Na rekonstrukci budovy přívozu se podíleli: I. a A. Brůžkovi, M. Konopásek, Z. Veselý, P. Mareš, H. Bařtipánová, M. a D. Hrbkovi, Z. a I. Polívkovi, F. Štiler, H.a M. Zimmermanovi, M.a B. Porcalovi, P. Mařík, P. a L. Bouškovi, V. a H. Čiberovi, J. Hejzlarová, J. Peňáz, J. a J. Hladovcovi, V. Prošek, B. Pavlík, J. a H. Línkovi, V. a E. Kinkorovi, K. Pavlíček, I. Macourek, L. Brabec, L. Hlavatý, V. Somol, L. Plesková, bluegrassová skupina Rychtáři a mnoho dalších lidí.

Druhá fáze rekonstrukce patřila přípravě a realizaci Pamětní síně Oty Pavla. Výtvarný návrh expozice je dílem Ivana Pospíšila. Fotografie a reprodukce dokumentů pořídil mostecký fotograf Luděk Prošek. Expozici aranžoval  Roman Kubec. Na realizaci expozice se podíleli společně I. Pospíšil, L. Prošek a R. Kubec. Materiály pro reprodukci zapůjčili Věra Pavlová, Jiří Pavel, Hugo Pavel a rodina Proškova. Tiskoviny propagující novou Pamětní síň Oty Pavla realizoval Antonín Votroubek. Druhá etapa prací byla ukončena slavnostním otevřením Pamětní síně Oty Pavla 30. 6. 1990.

V letech 1990 – 1995 vedl přívoz i Pamětní síň Ivo Brůžek, v letech 1995 – 2001 Zdeněk Veselý a od nové sezóny 2001 do současnosti vede přívoz Líba Vosátková.

Expozice Pamětní síně Oty Pavla má tři části. První je věnována fotografiím z rodinného života Popperů a novinářské a spisovatelské dráze Oty Pavla a je doplněna osobní korespondencí. Druhá část se týká fotografií z natáčení filmu Smrt krásných srnců podle povídek Oty Pavla. Třetí část tvoří  černobílé i barevné fotografie řeky Berounky z okolí Luhu pořízené Luďkem Proškem. Symbolický závěr expozice přináší velký portrét Oty Pavla a jeho parte. Výstavu doplňuje rybářské vybavení, torzo staré pramice, starý vysavač značky Lux a mucholapka – obojí prodávané Otovým otcem Leem – a Otův nepostradatelný batoh z jelena. Výraznou dominantou je busta Oty Pavla věnovaná akademickým sochařem Stanislavem Hanzlíkem.

V září 2014 bude Pamětní síň inovována.