Kdo má službu v září 2017?

I v září jsme tu pro návštěvníky Pamětní síně, stejně tak pro převoz z břehu na břeh.

1.-3.9. Jiřina Raichová

9. – 10.9. Martin Urban

16.-17.9. Iva Vachková

23. – 24. 9. Líba Vosátková

28.9.- 1. 10. Jiří Nagy

Září 1, 2017