Provoz Pamětní síně Oty Pavla a přívozu v květnu

Pamětní síň Oty Pavla bude otevřena v souladu s nařízeními ohledně muzeí. I provoz přívozu záleží na platných omezeních. Dbejte proto pokynů převozníka.

V květnu drží službu:

1.-2. 5. Tonda Hrubeš

8.-9. 5. Iva Vachková

15.-16. 5. Karel Filip

22.-23. 5. Libor Němeček

29.-30. 5. Líba Vosátková

30 dubna, 2021