Připomínka zatčení Jaroslava Fraňka před hostincem U Rozvědčíka

Letošní připomenutí osobnosti J. Fraňka pracovníky Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku se konalo 4. 7. 2020 před hostincem.Volba první soboty v červenci souvisí s jeho popravou 1. 7. 1943 v Berlíně.

Pietní akt se koná každým rokem, z toho jednou za dva roky je při této příležitosti odehrána scéna zobrazující zatčení J. Fraňka před jeho rodným domkem v Nezabudicích. Letošní rok byl bez rekonstrukce zatčení, konal se pouze pietní akt před hostincem, na který navazovalo otevření Pamětní síně J. Fraňka v Nezabudicích pro další letní sezónu. Pamětní síň J. Fraňka provozuje Muzeum T. G. Masaryka Rakovník.

Letošní vzpomínka na J. Fraňka proběhla velmi skromně. Bez ozvučení a dokonce bez uvolnění místa s pamětní deskou na hostinci. Díky tomu se všichni aktéři pohybovali mezi zaparkovanými vozidly návštěvníků restaurace, což nepůsobilo moc důstojně. Promluvil emeritní ředitel Muzea TGM František Povolný, současná ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková, stuhy na věnci spolurozvinula nezabudická starostka Jitka Vydrová a zástupce Středočeského kraje, nechyběli zástupci České obce legionářské s vlastní kyticí.

Dík patří pohotovému majiteli stříbrného auta, který si v průběhu pietního aktu všiml, že jeho vozidlo brání fotografování a místo uvolnil…

Podrobnější životopis Jaroslava Fraňka najdete na našich stránkách ve starších příspěvcích a nebo na tomto odkazu v Rakovnickém deníku:https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/rozvedcik-si-pripomnel-legendarniho-nezabudickeho-jaroslava-franka-20200709.html

4 července, 2020