Připomenutí otevření Pamětní síně Oty Pavla

30. 6. 1990 byla otevřena Pamětní síň Oty Pavla v Luhu. Připomeňme si tento den prvními zápisy do pamětní knihy. Děkujeme Ivu Brůžkovi za poskytnutí archiválií. Kvalita čitelnosti zápisů odpovídá stavu kroniky a použitých propisovaček.

První strana pamětní knihy
Druhá stránka – podpisy Huga Pavla, Jiřího Pavla, Karla Kachyni a dalších
Třetí strana
Čtvrtá strana
Pátá strana
Poslední stránka zápisů z prvního dne Pamětní síně Oty Pavla
2 července, 2020