Volná rekonstrukce zatčení rozvědčíka J. Fraňka Nezabudice

 První červen letos připadl na sobotu. Zároveň jde o výroční den, kdy byl popraven Jaroslav Franěk, rozvědčík ve Vietnamu za první světové války a odbojář v době Protektorátu Čechy a Morava.  Rakovnické muzeum TGM spravuje Pamětní síň Jaroslava Fraňka v Nezabudicích, a tak není divu, že připomenutí Fraňkovy osobnosti a otevření Pamětní síně J. Fraňka v sezóně 2017 spojil v jedno a načasoval na 1.7.

Program byl, dá se říci, už skoro tradiční.  Ve dvě odpoledne proběhl krátký pietní akt u pamětní desky na budově hostince U Rozvědčíka. To jsme z přívozu nestihli doběhnout, tak doufáme, že přítomni byli ředitelka rakovnického muzea Magdalena Elznicová Mikesková, emeritní ředitel téže organizace František Povolný a nezabudická starostka.
Pak následovala komentovaná procházka k Fraňkovu rodnému domku s archeoložkou rakovnického muzea Kateřinou Pochmanovou, které se letos zúčastnilo kolem 20 osob. Kateřina nezapomněla na místě bývalého dřevěného občerstvení Annamo připomenout počátky podnikání Jaroslava Fraňka v pohostinství.
Dalším bodem programu byla volná rekonstrukce (je to sice poněkud protimluv, ale můžeme někdy zrekonstruovat něco, co už žádný očitý svědek nemůže převyprávět?) zatčení Jaroslava Fraňka gestapem u jeho rodného domku na jaře 1940 (ano, víme, že byl zatčen ve své restauraci, jenže dovedete si něco takového představit zrovna v dnešním hostinci U Rozvědčíka?, jak by uniformovaní vojáci pobíhali mezi stoly, cyklisty, vodáky a turisty?). Ti, kdo byli i na procházce, se stali svědky generální zkoušky. Ostatní měli jen premiéru. Rekonstrukci uvedli společně F. Povolný a M. Elznicová Mikesková.
Jakmile černé auto se zatčeným Fraňkem odjelo, ujal se slova Znovu F. Povolný, přečetl poslední Fraňkův dopis z vězení těsně před popravou 1. 7. 1943 (Berlín, Plötzensee) a vyzval účastníky k přesunu do Pamětní síně Jaroslava Fraňka.
Tam si každý prohlédl individuálně expozici a občerstvil se připravenými jednohubkami a nealkem.